Kedves Ügyfelünkkel történt a közel múltban az alábbi, számunkra is nehezen felfogható parkolási rémtörténet, mely után úgy gondoltuk, ezt mindenképpen érdemes megosztanunk kedves Olvasóinkkal, figyelemfelhívásnak és tanúságként. Persze minden trükkre az ember nem lehet felkészülve, de fontos, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel álljunk ki a magunk igaza mellett, még akkor is, ha sokszor reménytelennek hisszük a sikert.

Ügyfelünk Szegeden parkolt, ahol köztudottan színkódokkal jelölik a különböző parkolási zónákat, és ennek megfelelően kell az adott területre hatályos jegyet megváltani. A szóban forgó úriembert megbüntették, mivel a parkolási társaság „véleménye” szerint nem a megfelelő zóna jegyét váltotta meg és ezt egy olyan, más zónába tartózó tábla fotójával kívánták bizonyítani, melyet – mint utóbb kiderült – nem is azon a területen fotóztak le. Természetesen a bírság megreklamálásra került, a parkoló gépjármű környezet-fotóinak bemutatása mellett, mely egyértelműen bizonyította, hogy a sofőr helyesen váltotta meg parkolási jegyét. Ennek hatására a parkolási társaság sűrű elnézések közepette visszavonta a büntetését. Az okok és egyéb következtetések levonását kedves Olvasónk fantáziájára bízzuk.

Sajnos a mai világban nem egy ilyen rémtörténetet hall az ember kollégáitól, a baráti körében, de sokszor hangos a sajtó is a különböző túlkapások, indokolatlan bírságolások kapcsán is.

Jövőbeni segítség gyanánt összeszedtük Önöknek a parkolási büntetések körüli legfontosabb információkat, melyekkel érdemes tisztában lenni, ha már sajnos ott virít az a bizonyos Mikulás csomag.

A parkolási szabályokat a helyi (vagy kerületi) önkormányzatok mindig külön rendeletben állapítják meg, egy óra parkolásért mennyit kell fizetni és milyen részletszabályok vonatkoznak a parkolásra, így például hol, milyen utcákon fizetős pontosan a várakozás.

• Ha fizetős helyen várakozunk díjfizetés, tehát parkolójegy vásárlása nélkül, úgy várakozási esetenként (tehát parkolásonként) egy órai várakozási díjat és pótdíjat is kell fizetni. Ez igaz akkor is, ha a fogyasztó fizetett ugyan a parkolásért, de a kifizetett várakozási időt az egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén öt perccel lépi túl, vagy ha egy órára, esetleg ennél hosszabb időre váltotta meg a parkolójegyet és azt tizenöt perccel lépi túl.

• Ha büntetést kap a fogyasztó, úgy az erről szóló értesítést mindig a jármű szélvédőlapján vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyeznie a parkolási vállalkozásnak.

• A pótdíj kiszabását követő tizenöt napon túl emelt összegű, negyvenszeres bírsággal (az egy órai várakozási díj negyvenszeresével) kell számolni! Amennyiben viszont tizenöt napon belül rendezi a tartozást, úgy a pótdíj összege „csak” az adott napon belül díjköteles időszakra és további kétórai várakozásra számított várakozási díj.

• A parkolójegy nélkül várakozó járműre ugyanazon a parkolási helyen egy naptári napon belül csak egyszer lehet pótdíjat kiszabni. Ha viszont az érintett hely épp olyan, hogy ott csak korlátozott ideig lehet parkolni és egyúttal ezt a szabályt is megszegi a fogyasztó, akkor akár szabálysértési bírságot is kaphat, ami viszont már egy újabb, befizetendő büntetés a parkolási pótdíj mellett.

Amennyiben a parkolási díjat nem fizette meg a fogyasztó, úgy hatvan napos jogvesztő határidőn belül a gépjármű üzembentartója részére postai küldeményként vagy más igazolható módon kell megküldeni a díj- és pótdíjfizetési felszólítást. A hatvan napot attól az időponttól kell számolni, amikor a fizetés nélküli parkolás történt. Amennyiben a felszólítás nem a fentieknek megfelelő előírások szerint történik, úgy akár a parkolási vállalkozás követelése megalapozatlan is lehet. Ugyanakkor ez alól is van kivétel, ide tartozik az az eset, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat elmulasztotta bejelenteni és emiatt a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére kerül megküldésre. Ez utóbbi esetben a hatvan napos határidő már nem jogvesztő.

Mind a várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség is egy év alatt elévül, amelyre, ha sor kerül, akkor a követelés jogi úton már nem érvényesíthető a parkolási vállalkozás részéről.

Ha a parkoló-automata nem tud jegyet kiadni, azzal önmagában még nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.
A félregépelt rendszám könnyen azt eredményezheti, hogy a fogyasztó fizet is a szolgáltatásért és büntetést is kap, méghozzá jogosan. Elképzelhető ugyanis, hogy a helyi vagy kerületi önkormányzat a rendeletében erre az esetre méltányosságot biztosít, de ahány település, annyi eltérő szabály.

Fontos tudni, hogy ezekben az önkormányzatok helyi rendeleteiben a képviselő-testületek bizonyos körülmények esetén kivételeket állapíthatnak meg és méltányosságból biztosíthatják – ez ugyanis nem kötelező – a parkolási bírság (pótdíj) alóli mentesülés lehetőségét. Ilyen eset lehet például, ha a fogyasztó az adott várakozási övezetben, kórházban volt gyógykezelésen és ezért lépte túl a meghatározott várakozási időt, vagy ha mobilparkolásnál egy karaktert eltévesztett, esetleg két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy zónakódot. Ezeket a méltányosságot biztosító eseteket a képviselő-testületek mindig egyedileg határozzák meg.

Természetesen a fő cél az, hogy eleve elkerüljük a bírság kiszabását. A budapesti és a vidéki nagyvárosok parkolási rendje nem mindig áttekinthető, ezért számtalan bakit véthetünk. Ha általunk eddig ismeretlen helyre készülünk, érdemes előre informálódni a parkolási követelményekről, rendelkezésekről.

Számos mobilalkalmazás is a segítségünkre lehet, hogy könnyebbé tegyék mindennapi közlekedésünket, a mobilparkolás indításától kezdve, a komolyabb GPS-es rendszereken át, melyek felhívják a figyelmünket, ha fizetős zónában állítottuk le gépjárművünket. Cégünk szerződött ügyfeleinek nyújtandó szolgáltatásai között természetesen erre is tudunk megoldást, melyről bővebben itt olvashatnak: https://harum.hu/index.php/mobilparkolas-tajekoztato