Harum Assistance Szolgáltatás

Assistance szolgáltatás igénylése esetén ügyfeleink az alábbi 3 csomagból választhatnak:

 • Assistance belföldi alsó kategóriás csereautóval (pl.: Swift, Yaris)
 • Assistance belföldi felső kategóriás csereautóval (pl.: Jetta, Insignia)
 • Assistance európai

Mindhárom kategória esetében 4 nap csereautót biztosítunk, Belföldön ez kétféle – alsó és felső kategóriás – csereautóval vehető igénybe, külföldön a gépjárművek kategória határai nem értelmezhetőek.

Az Európai Assistance keretén belül, belföldön, felső kategóriás gépjárművet biztosítunk ügyfeleink Részére.

 

A HARUM Assistance szolgáltatás elérhetősége: +36 1 347 75 16

 

Üzemképtelenség

Díjmentes szolgáltatás kizárólag használat során fellépő üzemképtelenség esetén vehető igénybe.

 • Üzemképtelenség: Üzemképtelen a Jármű, amennyiben a közúti közlekedés szabályai szerint a közúti forgalomban nem vehet részt, illetve önerejéből károsodás nélkül még a Szakszervizbe jutáshoz szükséges távolságot sem tudja megtenni.
 • Hibaelhárítás: az Üzemképtelenség megszüntetése, aminek eredményeképpen a Jármű önerejéből, károsodás nélkül, a közúti szabályok betartásával legalább a Szakszervizbe el képes jutni. A Hibaelhárítás módját Szolgáltató határozza meg.

 

Esemény

 • Baleset: Bármiféle közlekedési balesetet jelent, illetve a gépjármű feltörését.
 • Műszaki hiba: A mechanikai vagy elektromos meghibásodás, amely a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy olyan váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi.
 • Gondatlanság: Például, de nem kizárólagosan: a Jármű kulcsának a Járműbe zárása, szilárd burkolatú útról letérés, illetve nem járható út használata miatti elakadás, a tüzelőanyag kifogyása, illetve nem megfelelő tüzelőanyag használata, az akkumulátor lemerítése, a karbantartás elmaradása.

 

Területi hatály

Európai Assistance szolgáltatás esetén

Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország,

Finnország, Franciaország, Németország, Nagy Britannia, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Vatikán
Vállalási határidő: a mentés vonatkozásában a helyszín megadását követő 2 órán belül, csereautó esetében az igénybejelentést követő 2 órán belül. A következőkben felsorolt országokban a szolgáltatás díjmentes, de a 2 órás helyszínre érkezés határidő
változhat, valamint a szolgáltatások korlátozottan elérhetők: Bosznia Hercegovina, Koszovó, Makedónia, Montenegró.

A következőkben felsorolt országokban a díjmenetes szolgáltatás nem érvényes, illetve a 2 órás helyszínre érkezési határidő változhat: Albánia, Fehéroroszország, Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Moldova, Oroszország, Törökország, Ukrajna.

Belföldi Assistance szolgáltatás esetén:

Kizárólagosan Magyarországon bekövetkezett események.

Vállalási határidő: a mentés vonatkozásában a helyszín megadását követő 1 órán belül, csereautó esetében az igénybejelentést követő 1,5 órán belül.

 

Szolgáltatások

Információkezelés, információ szolgáltatás, segélyszolgáltatás.

 

Segélyszolgálat

Tartalmazza a helyszíni kiszállást és a hiba diagnosztizálásának és a gépjármű javításának megkísérlését. A helyszínen a képviselő megkísérli legalább annyira üzembiztossá tenni a járművet, hogy a járművezető úti céljához vagy hazaérhessen, és ott a hiba végleges kijavítását szakszervizre bízhassa. A képviselő legfeljebb 30 percig javítja a járművet, de ha a jármű helyszíni javítással várhatóan üzembiztossá tehető, a járművezetőn kérésére ez az időtartam a Szolgáltató költségére meghosszabbítható.

 

Alkatrész beszerzés

A helyszíni javításhoz szükséges alkatrész (eke)t (25 000 Ft összegig) a képviselő beszerzi, és a helyszínre szállítja. A külföldön szervizbe szállított jármű javításához szükséges, abban az országban nem hozzáférhető, de Magyarországon értékesített alkatrész (eke)t beszerzi, és gyorspostával a járművet javító szervizbe juttatja. Az alkatrész díja minden esetben a Megrendelőt terheli.
Szállítás szakszervizbe Amennyiben az üzemképesség helyreállítása a helyszínen nem megoldható, a Szolgáltató képviselője a járművet és utasait a szerződés szerinti legközelebbi szakszervizbe szállítja. Baleset esetén a Harum Zrt. által megadott szerviz vonatkozásában, egyéb esetben a lerobbanás maximum 100 km-es körzetében díjmentes a szállítás.

 

Tárolás

Ha a képviselő a szállított járművet a szerviz zárt területén bármi oknál fogva nem tudja elhelyezni (hétvége, ünnepnap stb.), a Szolgáltató megszervezi a jármű zárt területen történő tárolását a szerviz átvételéig, de legfeljebb az első munkanapig.

 

Jármű hazaszállítása

Ha a helyi szakszervizben a javítás várhatóan több mint 5 munkanapig tart, a Szolgáltató a járművezető kérésére megszervezi a jármű hazaszállítását és a szerződővel a szerződés szerint elszámol a költségekkel.

 

Cseregépjármű

Díjmentesen csereautót biztosít a Szolgáltató műszaki meghibásodás, baleset vagy gondatlanság esetén a javítás idejére, de maximum 4 napra. Magyarország területi határain belül a szerződött csomag szerint alsó vagy felső kategóriában, Európában az adott országban elérhető kategóriában. További napokra bérautó a Szolgáltató által biztosított kedvezményes árakon vehető igénybe. A felmerülő egyéb költségek (külön biztosítás, autópályadíj, bírságok, üzemanyag, tartozékhiány, kaució stb.) továbbszámlázásra kerülnek.

 

Csereautó ki- és visszaszállítása

Magyarországon és külföldön nettó 5.000 Ft-ig a Szolgáltató költsége.

 

Taxi

Városon belül való utazásra, illetve a szervizbe való utazásra vehető igénybe, a mentéshez kapcsolódóan.

 

Utazás

A Szolgáltató választása szerint és a Szolgáltató szervezésében, a szerződésnek megfelelő költségtérítés mellett, az autóban utazók számára, maximum a meghibásodott gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett megengedett ülésszám (utazható személyek megengedett létszámáig) szerint legalább három csillagos szállás, étkezési költségek térítése nélkül helyközi vagy nemzetközi tömegközlekedés (busz, vonat,).

 

Szállás

A gépjárműben utazható személyek maximum létszámáig a szerviz, vagy a helyszín közelében lévő legfeljebb 3 csillagos szállodában történő elhelyezés megszervezését maximum a szerződésben foglalt időtartamban, étkezési költség nélkül. A Szolgáltató a Járművezető részére téríti meg a kifizetett költséget az eredeti számla bemutatását követően. A szállás szolgáltatás csak abban az esetben díjmentes amennyiben a szerződő azt az előre meg nem tervezett szállását kívánja megtéríteni a Szolgáltatóval. A meghibásodás előtt lefoglalt szállást a Szolgáltató nem téríti.

A taxi, utazás, szállás szolgáltatások vagylagosan, de kombináltan is igénybe vehetőek, maximum bruttó 350 Euroig. Ez utóbbi 3 szolgáltatás külföldön vehető igénybe, s a csereautó-szolgáltatással nem kombinálható.

 

Visszautazás, Sofőr

Amennyiben a járművezető a szervizben végzett javítást nem tudja megvárni és haza-, vagy úti céljához utazik, a Szolgáltató a szerződésben rögzített elszámolás mellett megszervezi egy sofőr helyszínre küldését (napidíj és útiköltség) vagy a járművezető visszautazását, a megjavított autóért.

 

Sofőrszolgáltatás

Az assistance szolgáltatással összefüggésben, vagy assistance szolgáltatástól függetlenül, munkaidőben sofőrt küldünk a járművezető gépjárműjéért, és a megadott helyre sofőrrel kiszállítjuk, melynek költségét utankénti egységekben tovább számlázzuk.

 

Tolmácsolás

A gépjármű külföldön történt üzemképtelensége, valamint a járművezető nyelvi korlátai esetén, Szolgáltató operátorai vésztolmácsolást biztosítanak szükség szerint.

 

Kizárások

Szolgáltató a Szolgáltatás elvégzésére nem kötelezhető, illetve saját választása szerint többletköltség térítésre tarthat igényt az alábbi esetekben:

 • Ha a Jármű a szilárd burkolatú közútról szilárd burkolatú úton meg nem közelíthető helyen található (pl. lágy talajra, vízbe került), illetve a Jármű segélyautóval vagy szállítóautóval történő megközelítése egyéb akadályba (pl. lezárt út) ütközik.
 • Olyan vis maior (háború, terrorcselekmény, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárási és útviszonyok, sztrájk, telefonszolgáltatás vagy áramellátás szünetelése, stb.) esetén, amely Szolgáltató biztonságos szolgáltatásnyújtását veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi.
 • A Jármű a szállítójárművön való rögzítésre alkalmas vonószemmel nem rendelkezik, illetve csak speciális (pl. tűzoltósági vagy darus) járművel szállítható vagy menthető, és a Szolgáltatás teljesítése a Jármű elszállítását teszi szükségessé.
 • Sportcélra (versenyzés, edzés, sebességmérés, stb.) használt vagy bármilyen megbízhatósági tesztnek kitett Jármű esetén.
 • A megengedettnél több személyt, vagy nagyobb súlyt szállító Jármű esetén.
 • Olyan Jármű esetén, amely a szerződés hatálya alá vonásakor nem volt üzemképes állapotban, illetve amelynek meghibásodása a nem szakszerűen (azaz nem a gyári előírás szerint) elvégzett javításból ered.
 • A gyári előírástól eltérő minőségű / eltérő jellemzőkkel rendelkező alkatrészekből vagy üzemanyagból (kenő- és tüzelőanyag, fék- és hűtőfolyadék), illetve utóbbiak hiányából, az ékszíj, vezérmű-szíj szakadásából eredő meghibásodások esetén.

A díjmentes szolgáltatás nem vonatkozik:

 • A gyártástól számított 12 éves korhatárnál idősebb járműre.
 • Azokra a költségekre, amelyek garancia, jótállási vagy biztosítási szerződés érvényesítése révén megtérülhetnek.
 • A megengedettnél több személyt vagy súlyt szállító járműre.
 • A gyári előírástól eltérő minőségű/eltérő jellemzőkkel rendelkező alkatrészekből vagy üzemanyagból, olajból, fékfolyadékból vagy hűtővízből, illetve utóbbiak hiányából, az ékszíj, vezérmű-szíj szakadásából eredő meghibásodásokra, amennyiben hitelt érdemlően nem bizonyítható a jármű gyári előírás szerinti karbantartása, javítása, a folyadékok és a kopó alkatrészek cseréje. Továbbá a defektet vagy keréktárcsa sérülést szenvedett járműre, ha abban nincs használható pótkerék vagy javító szett.
 • A Jármű a Szolgáltatás kivitelezéséhez szükséges számú használható pót- vagy szükségkerékkel vagy defekt javító szettel nem rendelkezik.
 • Versenyzésre, edzésre, sebességmérésre használt vagy bármilyen megbízhatósági tesztnek kitett járműre.
 • Ellopás vagy rongálódás miatt keletkező károkra.

Rólunk mondták

Régi ügyfélként visszatérve azért esett újra a Harumra a választásom, mert családias cégként nemcsak az autókat, de a benne ülő személyt is képviselik. Rugalmasságuk és hozzáállásuk emeli ki őket a flottakezelők tömegéből.

Tordai Balázs, Ügyvezető

Van-Merksteijn Hungary Kft.

A Harumnak köszönhetően a gépkocsival kapcsolatos valamennyi probléma lekerült a vállunkról. Segítőkész hozzáállásuknak és professzionális munkájuknak köszönhetően minden adminisztratív és szervizeléssel kapcsolatos terhet levettek a vállunkról. Mindenkinek ajánlom őket.

Dr. Kovács Balázs, ügyvezető igazgató

KÖZBESZGURU Kft.

Öt év szünet után indítottuk újra vállalkozásunkat. Ismét „A HARUM”-ot választottuk. Korrekt, pontos, gyors ügyintézés és barátságos ügyfélkapcsolat, toleráns probléma kezelés jellemzi csapatukat. Hálás köszönet érte.

Takács Antal ,Szilágyi Gábor

TA&SZ- Log Kft.

2005 óta dolgozunk együtt a Harum Zrt.-vel. Leasing-szolgáltatásuk felöleli a gépkocsik megrendelését, az üzembehelyezéshez szükséges műszaki és hatósági lépések lebonyolítását, valamint az esedékes szervizek, esetleges műszaki problémák és egyéb felmerülő kérdések kezelését a teljes szerződéses futamidő alatt. Számunkra ez azt jelenti, hogy egyetlen felesleges percet sem kell a személygépkocsi körüli teendőkkel töltenünk, ennek a munkaeszköznek a gondozását átveszi tőlünk a Harum, ezáltal maximálisan tehermentesítve bennünket. Reméljük, hogy együttműködésünk a jövőben is mindkét fél további megelégedésére alakul.

Dr.Ligethy Zsolt, ügyvezető igazgató

Wacker Chemie Hungary Kft.

Induló cégként kiemelkedően fontos számunkra olyan megoldások felkutatása, olyan partnerek megtalálása, akik minden egyéb, nem profilunkba vágó feladatot megoldanak helyettünk. Ehhez találtunk autóink esetében remek segítőtársra a Harum csapatában. Korrekt, gyors ügyintézés és barátságos ügyfélkapcsolat, toleráns problémakezelés jellemzi Őket. Köszönet érte.

Kotrik László, Ügyvezető igazgató helyettes

Halház Kft.

A Harum Zrt. elsődleges előnye a személyre szabott konstrukciók kidolgozásában rejlik, mely esetben nem a vevő alkalmazkodik egy jól megszokott mechanizmushoz, hanem maga a termék azonosul használójával. Ezen hozzáállás adja azt a plusz szolgáltatást, amiért őket választottuk.

Nith László, Managing Director

Nefab Packaging Hungary Kft.

A Harum Zrt. hozzáállásából szeretnem kiemelni, azt a tényt, hogy alkalmazkodnak a jövő kihívásáihoz, környezetvédelem, selfcare csatornák erősítése, stb... Emellett azonban, hála az égnek, nem felejtik el a személyes kapcsolattartást sem, amely kulcsszerepet játszott abban, hogy cégüket választottam.

Visky Máté

Cégünk gépjárműveit a Harum segítségével üzemeltetjük. Példamutató segítőkészség, szakértelem és rugalmasság jellemzi őket. Tökéletes választás bármely vállalkozásnak.

Kalmár Péter, ügyvezető igazgató

Webtown-Informatika Kft.

Választásunk azért esett a Harum Investment Zrt-re, mert szolgáltatásaik valóban leveszik a flotta kezelésének gondját cégünk válláról, és pontosan tervezhetővé teszik az erre vonatkozó költségeket. Autóink felügyeletének és karbantartásának kiszervezése a költségmegtakarítási elönyökön túlmenően jelentős kényelemmel, továbbá nagyfokú biztonsággal jár, hiszen ezt a tevékenységet így egy olyan cég látja el, amelyik minden, ezzel kapcsolatos feladatot elvégez, a beszerzéstől a finanszírozásig, a biztosítástól a szervizelésig. Tapasztalataink minden tekintetben pozitívak a Harum Zrt-vel kapcsolatban, úgy az ügyintézés, mint a hozzáállás és kiszolgálás területén.

Herkó Katalin, CFO

Accelsiors CRO and Consultancy Services

A rugalmas és barátságos ügyintézés sokat ér rohanó és folyamatosan változó világunkban.

dr Pörneczi Tamás, Műszaki igazgató

Berger és Pörneczi Kft.

Transparency creates honesty, loyalty.

Horváth Péter, VSM Sales Manager

SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

Ügyfél centrikus hozzáállás, rugalmas ügyintézés, toleráns probléma kezelés. A következő bérletnél is bérelt helyük van.

Hirmann Márton, Szakág vezető

Ovit Zrt.

Ugyan a boldog gyermekévek már régen elmúltak, az ember még felnőttfejjel is vágyik arra, hogy ne egyedül kelljen megoldani minden problémáját, s legyenek olyan személyek az életében, akikre rábízhatja gondját-baját. A Harum és az ott dolgozók ilyenek. A szakértelmük és hozzáállásuk által teremtett miliő miatt esett rájuk választásunk, s tesszük le voksunkat újra és újra mellettük.

Hetesi Zoltán, Vezető tisztségviselő

Ares Kft.

Új partnerként nagyon köszönjük az elmúlt egy év professzionális, vevőorientált, kiemelkedően korrekt kiszolgálást!

Nigel Taylor

Dufon Antisztatikus Bt

Átfogó szolgáltatások, kedves munkatársak, precíz adminisztráció. Nagyon korrekt cég, örülök, hogy őket választottuk.

Galambos Levente

Rijk Zwaan Budapest Kft.

A Harum tapasztalataink szerint igen rugalmas, vevőorientált csapat, akik gyors segítségére, és precíz munkájára minden esetben számíthattunk.

Novai Éva, Pénzügyi vezető

Spotless Hungary Kft.

Korrekt, gyors ügyintézés és pozitív hozzáállás jellemzi a Harum Zrt.-t. Külön szeretném kiemelni a kárügyintézés rugalmasságát és az azt intéző kollega segítőkészségét.

Dr. Morvay Boldizsár, Ügyvéd

Morvay Ügyvédi Iroda

A Harumnál egy megbízható, korrekt partnerre találtunk. Ügyfélközpontúságuk kiemelkedő, Ők a gyors és rugalmas ügyintézés mesterei.

Káposzta Éva, megbízott cégvezető

Maersk Hungary Kft.

A Harumban egy igazi partnert ismerhettünk meg az elmúlt évek során, pont amire cégünknek szüksége van: ügyfélorientált, rugalmas, megbízható és rendkívül korrekt.

Kiss Balázs, cégvezető

Univar Magyarország Kft.

A Harum Investment Zrt.-vel 2005 óta van kapcsolatunk. Régebben is felmerült, hogy 12 db-os gépkocsiparkunkat egy autópark kezelőnek adjuk ki. A Harumot végül is azért választottuk, mert a mindennapos kapcsolat nem személytelen és valójában egy gépkocsi ügyintéző feladatát veszik le a vállunkról, elfogadható díjazásért. Külön kiemelném, hogy gépjárműparkunkról pontos nyilvántartást vezetnek, így a szerviz és javítás ütemezés nagyon gördülékeny.

Samu István, ügyvezető igazgató

REDDA Kft.

Filozófiánk

 • Szakértő gondoskodás
 • Biztonság
 • Költséghatékony megoldás
 • Elkötelezett, megbízható partneri viszony immáron 15 év
Fel
Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelmi tájékoztató. - Elfogadom