Harum Assistance Szolgáltatás

Harum Assistance Szolgáltatás

Assistance szolgáltatás igénylése esetén ügyfeleink az alábbi 3 csomagból választhatnak:

 • Assistance belföldi alsó kategóriás csereautóval (pl.: Swift, Yaris)
 • Assistance belföldi felső kategóriás csereautóval (pl.: Jetta, Insignia)
 • Assistance európai

Mindhárom kategória esetében 4 nap csereautót biztosítunk, Belföldön ez kétféle – alsó és felső kategóriás – csereautóval vehető igénybe, külföldön a gépjárművek kategória határai nem értelmezhetőek.

Az Európai Assistance keretén belül, belföldön, felső kategóriás gépjárművet biztosítunk ügyfeleink Részére.

A HARUM Assistance szolgáltatás elérhetősége: +36 1 347 75 16

 

Üzemképtelenség

Díjmentes szolgáltatás kizárólag használat során fellépő üzemképtelenség esetén vehető igénybe.

 • Üzemképtelenség: Üzemképtelen a Jármű, amennyiben a közúti közlekedés szabályai szerint a közúti forgalomban nem vehet részt, illetve önerejéből károsodás nélkül még a Szakszervizbe jutáshoz szükséges távolságot sem tudja megtenni.
 • Hibaelhárítás: az Üzemképtelenség megszüntetése, aminek eredményeképpen a Jármű önerejéből, károsodás nélkül, a közúti szabályok betartásával legalább a Szakszervizbe el képes jutni. A Hibaelhárítás módját Szolgáltató határozza meg.

Esemény

 • Baleset: Bármiféle közlekedési balesetet jelent, illetve a gépjármű feltörését.
 • Műszaki hiba: A mechanikai vagy elektromos meghibásodás, amely a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy olyan váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi.
 • Gondatlanság: Például, de nem kizárólagosan: a Jármű kulcsának a Járműbe zárása, szilárd burkolatú útról letérés, illetve nem járható út használata miatti elakadás, a tüzelőanyag kifogyása, illetve nem megfelelő tüzelőanyag használata, az akkumulátor lemerítése, a karbantartás elmaradása.

 

Területi hatály

Európai Assistance szolgáltatás esetén

Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország,

Finnország, Franciaország, Németország, Nagy Britannia, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Vatikán
Vállalási határidő: a mentés vonatkozásában a helyszín megadását követő 2 órán belül, csereautó esetében az igénybejelentést követő 2 órán belül. A következőkben felsorolt országokban a szolgáltatás díjmentes, de a 2 órás helyszínre érkezés határidő
változhat, valamint a szolgáltatások korlátozottan elérhetők: Bosznia Hercegovina, Koszovó, Makedónia, Montenegró.

A következőkben felsorolt országokban a díjmenetes szolgáltatás nem érvényes, illetve a 2 órás helyszínre érkezési határidő változhat: Albánia, Fehéroroszország, Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Moldova, Oroszország, Törökország, Ukrajna.

Belföldi Assistance szolgáltatás esetén:

Kizárólagosan Magyarországon bekövetkezett események.

Vállalási határidő: a mentés vonatkozásában a helyszín megadását követő 1 órán belül, csereautó esetében az igénybejelentést követő 1,5 órán belül.

 

Szolgáltatások

Információkezelés, információ szolgáltatás, segélyszolgáltatás.

 

Segélyszolgálat

Tartalmazza a helyszíni kiszállást és a hiba diagnosztizálásának és a gépjármű javításának megkísérlését. A helyszínen a képviselő megkísérli legalább annyira üzembiztossá tenni a járművet, hogy a járművezető úti céljához vagy hazaérhessen, és ott a hiba végleges kijavítását szakszervizre bízhassa. A képviselő legfeljebb 30 percig javítja a járművet, de ha a jármű helyszíni javítással várhatóan üzembiztossá tehető, a járművezetőn kérésére ez az időtartam a Szolgáltató költségére meghosszabbítható.

 

Alkatrész beszerzés

A helyszíni javításhoz szükséges alkatrész (eke)t (25 000 Ft összegig) a képviselő beszerzi, és a helyszínre szállítja. A külföldön szervizbe szállított jármű javításához szükséges, abban az országban nem hozzáférhető, de Magyarországon értékesített alkatrész (eke)t beszerzi, és gyorspostával a járművet javító szervizbe juttatja. Az alkatrész díja minden esetben a Megrendelőt terheli.
Szállítás szakszervizbe Amennyiben az üzemképesség helyreállítása a helyszínen nem megoldható, a Szolgáltató képviselője a járművet és utasait a szerződés szerinti legközelebbi szakszervizbe szállítja. Baleset esetén a Harum Zrt. által megadott szerviz vonatkozásában, egyéb esetben a lerobbanás maximum 100 km-es körzetében díjmentes a szállítás.

 

Tárolás

Ha a képviselő a szállított járművet a szerviz zárt területén bármi oknál fogva nem tudja elhelyezni (hétvége, ünnepnap stb.), a Szolgáltató megszervezi a jármű zárt területen történő tárolását a szerviz átvételéig, de legfeljebb az első munkanapig.

 

Jármű hazaszállítása

Ha a helyi szakszervizben a javítás várhatóan több mint 5 munkanapig tart, a Szolgáltató a járművezető kérésére megszervezi a jármű hazaszállítását és a szerződővel a szerződés szerint elszámol a költségekkel.

 

Cseregépjármű

Díjmentesen csereautót biztosít a Szolgáltató műszaki meghibásodás, baleset vagy gondatlanság esetén a javítás idejére, de maximum 4 napra. Magyarország területi határain belül a szerződött csomag szerint alsó vagy felső kategóriában, Európában az adott országban elérhető kategóriában. További napokra bérautó a Szolgáltató által biztosított kedvezményes árakon vehető igénybe. A felmerülő egyéb költségek (külön biztosítás, autópályadíj, bírságok, üzemanyag, tartozékhiány, kaució stb.) továbbszámlázásra kerülnek.

 

Csereautó ki- és visszaszállítása

Magyarországon és külföldön nettó 5.000 Ft-ig a Szolgáltató költsége.

 

Taxi

Városon belül való utazásra, illetve a szervizbe való utazásra vehető igénybe, a mentéshez kapcsolódóan.

 

Utazás

A Szolgáltató választása szerint és a Szolgáltató szervezésében, a szerződésnek megfelelő költségtérítés mellett, az autóban utazók számára, maximum a meghibásodott gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett megengedett ülésszám (utazható személyek megengedett létszámáig) szerint legalább három csillagos szállás, étkezési költségek térítése nélkül helyközi vagy nemzetközi tömegközlekedés (busz, vonat,).

 

Szállás

A gépjárműben utazható személyek maximum létszámáig a szerviz, vagy a helyszín közelében lévő legfeljebb 3 csillagos szállodában történő elhelyezés megszervezését maximum a szerződésben foglalt időtartamban, étkezési költség nélkül. A Szolgáltató a Járművezető részére téríti meg a kifizetett költséget az eredeti számla bemutatását követően. A szállás szolgáltatás csak abban az esetben díjmentes amennyiben a szerződő azt az előre meg nem tervezett szállását kívánja megtéríteni a Szolgáltatóval. A meghibásodás előtt lefoglalt szállást a Szolgáltató nem téríti.

A taxi, utazás, szállás szolgáltatások vagylagosan, de kombináltan is igénybe vehetőek, maximum bruttó 350 Euroig. Ez utóbbi 3 szolgáltatás külföldön vehető igénybe, s a csereautó-szolgáltatással nem kombinálható.

 

Visszautazás, Sofőr

Amennyiben a járművezető a szervizben végzett javítást nem tudja megvárni és haza-, vagy úti céljához utazik, a Szolgáltató a szerződésben rögzített elszámolás mellett megszervezi egy sofőr helyszínre küldését (napidíj és útiköltség) vagy a járművezető visszautazását, a megjavított autóért.

 

Sofőrszolgáltatás

Az assistance szolgáltatással összefüggésben, vagy assistance szolgáltatástól függetlenül, munkaidőben sofőrt küldünk a járművezető gépjárműjéért, és a megadott helyre sofőrrel kiszállítjuk, melynek költségét utankénti egységekben tovább számlázzuk.

 

Tolmácsolás

A gépjármű külföldön történt üzemképtelensége, valamint a járművezető nyelvi korlátai esetén, Szolgáltató operátorai vésztolmácsolást biztosítanak szükség szerint.

 

Kizárások

Szolgáltató a Szolgáltatás elvégzésére nem kötelezhető, illetve saját választása szerint többletköltség térítésre tarthat igényt az alábbi esetekben:

 • Ha a Jármű a szilárd burkolatú közútról szilárd burkolatú úton meg nem közelíthető helyen található (pl. lágy talajra, vízbe került), illetve a Jármű segélyautóval vagy szállítóautóval történő megközelítése egyéb akadályba (pl. lezárt út) ütközik.
 • Olyan vis maior (háború, terrorcselekmény, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárási és útviszonyok, sztrájk, telefonszolgáltatás vagy áramellátás szünetelése, stb.) esetén, amely Szolgáltató biztonságos szolgáltatásnyújtását veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi.
 • A Jármű a szállítójárművön való rögzítésre alkalmas vonószemmel nem rendelkezik, illetve csak speciális (pl. tűzoltósági vagy darus) járművel szállítható vagy menthető, és a Szolgáltatás teljesítése a Jármű elszállítását teszi szükségessé.
 • Sportcélra (versenyzés, edzés, sebességmérés, stb.) használt vagy bármilyen megbízhatósági tesztnek kitett Jármű esetén.
 • A megengedettnél több személyt, vagy nagyobb súlyt szállító Jármű esetén.
 • Olyan Jármű esetén, amely a szerződés hatálya alá vonásakor nem volt üzemképes állapotban, illetve amelynek meghibásodása a nem szakszerűen (azaz nem a gyári előírás szerint) elvégzett javításból ered.
 • A gyári előírástól eltérő minőségű / eltérő jellemzőkkel rendelkező alkatrészekből vagy üzemanyagból (kenő- és tüzelőanyag, fék- és hűtőfolyadék), illetve utóbbiak hiányából, az ékszíj, vezérmű-szíj szakadásából eredő meghibásodások esetén.

A díjmentes szolgáltatás nem vonatkozik:

 • A gyártástól számított 12 éves korhatárnál idősebb járműre.
 • Azokra a költségekre, amelyek garancia, jótállási vagy biztosítási szerződés érvényesítése révén megtérülhetnek.
 • A megengedettnél több személyt vagy súlyt szállító járműre.
 • A gyári előírástól eltérő minőségű/eltérő jellemzőkkel rendelkező alkatrészekből vagy üzemanyagból, olajból, fékfolyadékból vagy hűtővízből, illetve utóbbiak hiányából, az ékszíj, vezérmű-szíj szakadásából eredő meghibásodásokra, amennyiben hitelt érdemlően nem bizonyítható a jármű gyári előírás szerinti karbantartása, javítása, a folyadékok és a kopó alkatrészek cseréje. Továbbá a defektet vagy keréktárcsa sérülést szenvedett járműre, ha abban nincs használható pótkerék vagy javító szett.
 • A Jármű a Szolgáltatás kivitelezéséhez szükséges számú használható pót- vagy szükségkerékkel vagy defekt javító szettel nem rendelkezik.
 • Versenyzésre, edzésre, sebességmérésre használt vagy bármilyen megbízhatósági tesztnek kitett járműre.
 • Ellopás vagy rongálódás miatt keletkező károkra.